1 vraag, 30 antwoorden

Het tijdschrift VM heeft een speciale editie uitgeven met daarin interviews met verschillenden vrijmetselaren. Een rijk geschakeerde verzameling van zeer verschillende benaderingen welke laten zien dat er geen eenduidige vrijmetselarij bestaat en geen standaard-vrijmetselaar. Er bestaan net zo veel vrijmetselarijen als er vrijmetselaren zijn. En juist dat maakt het tot iets van grote waarde.

Klik op de onderstaande knop om het tijdschrift te lezen: