1 vraag, 30 antwoorden

Het tijdschrift VM heeft een speciale editie uitgeven met daarin interviews met verschillenden vrijmetselaren. Een rijk geschakeerde verzameling van zeer verschillende benaderingen welke laten zien dat er geen eenduidige vrijmetselarij bestaat en geen standaard-vrijmetselaar. Er bestaan net zo veel vrijmetselarijen Lees verder

Open avond

Vrijmetselarij?

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daarmee uiteindelijk een betere samenleving. Vrijmetselarij wordt omschreven als “Een eigenzinnig systeem van moraliteit Lees verder