Welkom

Op deze site willen wij u graag nader kennis laten maken met onze Loge in het bijzonder en de vrijmetselarij in het algemeen. Voor nadere informatie over de loge kunt u de verschillende pagina’s bekijken door een keuze te maken in het menu.

Open Avond

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert Loge De Korenaar een avond voor belangstellenden. Op deze avond kun u nader kennismaken met de vrijmetselarij en wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

Meer informatie…


1 vraag, 30 antwoorden
Het tijdschrift VM heeft een speciale editie uitgeven met daarin interviews met verschillenden vrijmetselaren. Een rijk geschakeerde verzameling van zeer verschillende benaderingen welke laten zien dat er geen eenduidige vrijmetselarij bestaat en geen standaard-vrijmetselaar. Er…

Lees verder...

Vrijmetselarij
Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, gebaseerd op eeuwen oude tradities, om te werken aan het eigen bewustwordingsproces. Zij doet dit met behulp van symbolen en ritualen. Vrijmetselarij is onafhankeljk van enige politieke of religieuze beweging. Het doel…

Lees verder...

Onze loge
De Loge komt bijeen op de 1e en 3e woendag van de maand, ook gedurende de zomermaanden, dit in tegenstelling tot de meeste Loges. In voorkomende gevallen wordt de 5e woensdag van de maand gebruikt…

Lees verder...

Geschiedenis
In 1999 werd door een aantal Vrijmetselaren wonend in en in de omgeving van Emmen het initiatief genomen te komen tot de oprichting van een tweede Vrijmetselaarsloge in Emmen. Na een aantal voorbereidende besprekingen werd…

Lees verder...