ANBI

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

Artikel 1a – Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Vereiste informatie – ANBI erkenning

Officiële naam
Vrijmetselaarsloge De Korenaar

Secretariaat
Dalerstraat 35
7843 PC  Erm

RSIN/KvK
816231990/04062679

Statuten

Bestuur    
C.F. Berndt (voorzitter)
M. Koerts (secretaris)
O. Bos (penningmeester)

Balans en Staat van Baten en Lasten 2019

Loge De Korenaar kent geen betaalde bestuurders, zij werkt uitsluitend met vrijwilligers