ANBI

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

Artikel 1a – Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

Vereiste informatie – ANBI erkenning

Officiële naam
Vrijmetselaarsloge De Korenaar

Secretariaat
E.E.G. laan 15
7742 EA Coevorden

RSIN/KvK
816231990/04062679

Statuten

Bestuur    
T.J. de Bruijn (voorzitter)
M. Koerts (secretaris)
O. Bos (penningmeester)

Standaardformulier publicatieplicht Vrijmetselaarsloges

Loge De Korenaar kent geen betaalde bestuurders, zij werkt uitsluitend met vrijwilligers