1 vraag, 30 antwoorden

Het tijdschrift VM heeft een speciale editie uitgeven met daarin interviews met verschillenden vrijmetselaren. Een rijk geschakeerde verzameling van zeer verschillende benaderingen welke laten zien dat er geen eenduidige vrijmetselarij bestaat en geen standaard-vrijmetselaar. Er bestaan net zo veel vrijmetselarijen Lees verder

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, gebaseerd op eeuwen oude tradities, om te werken aan het eigen bewustwordingsproces. Zij doet dit met behulp van symbolen en ritualen. Vrijmetselarij is onafhankeljk van enige politieke of religieuze beweging. Het doel is om jezelf beter te Lees verder

Onze loge

Onze loge

De Loge komt bijeen op de 1e en 3e woendag van de maand, ook gedurende de zomermaanden, dit in tegenstelling tot de meeste Loges. In voorkomende gevallen wordt de 5e woensdag van de maand gebruikt voor bijeenkomsten met de partners. Lees verder

Geschiedenis

Geschiedenis

In 1999 werd door een aantal Vrijmetselaren wonend in en in de omgeving van Emmen het initiatief genomen te komen tot de oprichting van een tweede Vrijmetselaarsloge in Emmen. Na een aantal voorbereidende besprekingen werd begin 2000 een daartoe strekkend Lees verder